Песня «Козлиринни»
исполнителя Дильназ Ахмадиева.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Айлар өтти, жиллар өтти,
Бағлар қанчə ғазаң болди.

Мениң қəлбим-жүригимгə,
Дəрду-һəсрəт, əлəм толди.
Сəн кəлмидиң, кəттиң нигар,
Дилни парə əттиң нигар.
Сени дегəн нахшам қалди
10Бир өзəңге қилған хумар.
Қайтурмиси:
Көзлириңни
Мəн қанчə яшлидим.
Бу нахшамни
Сəн үчүн башлидим.
Шу бир чағлар қайтмас əнди,
Шох күлдүргəн сени, мени.
Гүл һаятқа хуштар килған
Яшлиқ қени, сөйгү қени.
Һижран мəңгү қолдин алди,
Отқа салди, суға салди.
Хош демəстин айрилдуқ,
Вəйранə боп сөйгү қалди.